2024 Bursluluk Sınavı Konulari 7. Sınıf

Biliyorsunuz Bursluluk Sınavı tarihi erkene alındı , bu sene Nisan ayında yapılacak . Dolayısıyla dönem tamamlanmadan yapılacak olan sınavda hangi konulardan sorumlu olduğunu bilmek istiyor öğrencilerimiz.

simdi sizlere ders ders müfredatta yer alan konuların hangisinden sorumlu olunduğunu liste halinde sunacağız.

MATEMATİK
1.Tam Sayılarla İşlemler
2.Rasyonel Sayılar
3.Rasyonel Sayılarla İşlemler
4.Oran ve Orantı
5.Yüzdeler
6.Cebirsel İfadeler
7.Eşitlik ve Denklem
8.Doğrular ve Açılar

FEN BİLİMLERİ
1.Güneş Sistemi ve Ötesi
2.Hücre ve Bölünmeler
3.Kuvvet ve Enerji
4.Saf Madde ve Karışımlar
5.Işığın Madde İle Etkileşimi

TÜRKÇE
1.Sözcükte Anlam
2.Cümlede Anlam
3.Parçada Anlam
4.Yazım Kuralları
5.Fiiller, Ek-Fiil
6.Noktalama İşaretleri
7.Metin Türleri
8.Söz Sanatları
9.Zarflar, Anlatım Bozuklukları
10.Mantık, Muhakeme

SOSYAL BİLGİLER
1.Birey ve Toplum
2.Kültür ve Miras
3.İnsanlar, Yerler ve Çevreler
4.Bilim, Teknoloji ve Toplum
5.Üretim, Dağıtım ve Tüketim

DİN KLT. VE AHLAK BİLGİSİ
1.Melek ve Ahiret İnancı
2.Hac ve Kurban
3.Ahlaki Davranışlar
4.Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz.Muhammed

Bir cevap yazın