Simli Örgü Bluz Yapılışı

Simli Örgü Bluz Yapılışı

El örgüsü bayan bluz yapımını paylaşacağız sizlere. Bu modelde simli ip kullanılmış ve bayan örgülerinde en çok simli ip kullanılıyor sanırım.

Örgü bayan simli bluz yapabilmek için gerekli malzemeler;
ANCHOR “Flash” El Örgü ipliği
Renk no: 6095 Beyaz simli 5 numara örgü şişi
Kullanılan örgüler: Düz örgü, ters örgü, saç örgüsü


BEYAZ SİMLİ BLUZ
Roba: Şişe 197 ilmek atın. 2 ters, 4 düz, 1 ters, 4 düz, 1 ters, 4 düz…1 ters İle sırayı tamamlayın. Aynı şekil-de 5 sıra daha örün. 6. sırada 2-2 İl-mekleri yer değiştirerek saç örgüleri-ni yapın, ters örgüleri de 1 ilmekten 1 İlmek daha çıkararak örün. Daha sonraki sıralarda 6 sırada bir saç ör-gülerini yaparken ters ilmekleri 1 İl-mek arttırarak örgüye devam edin.

Toplam 5 saç örgüsü yaptıktan son-ra (ters örgülerde artarak 6 ilmek olmalı) 5 sıra tersleri ters, düzleri düz örün. Üzerine 2 sıra haroşa örün, ör-güyü kapatın, iki kısa kenarı birleştirerek dikin.

Robadan ilmek çıkarma: Roba dikişinin başladığı yerden (11 saç ör-güsü arası) 120 İlmek çıkarın. 12 sıra düz örgü örün.
13. sıra: 30 ilmek düz örün, 31. İlmek İçinden 3 ilmek çıkarın, 58 ilmek düz örün, 59. ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarın, 30 ilmek düz örün… bu işle-mi 12 sırada bir, 6 kez tekrarlayarak örün. 25 sıra düz örgü örerek devam edin.

Sonraki sıra 2 İlmeği birlikte alın, 1 dolayarak arttırırı. 2 İlmeği bir-likte alın, 1 dolayarak arttırın… sırayı bu şeklide tamamlayın. 10 sıra düz örgü örün, tüm ilmekleri kapatın. Yanlarda kol için 8 saç örgüsü boş-luk bırakıp, aynı şekilde arka parçayı da örüp, tamamlayın. Yan parçalan dikerek birleştirin. Etek ucunu ajur-dan içi doğru kıvırarak dikin.

Bir cevap yazın